zofim.org.il
  
 


 
מחלקת צמיד
חץ  לוח קבצים דף הבית » מחלקת צמיד » לוח קבצים

הקבצים לא נסרקו מפני וירוסים באופן אוטומטי וההורדה הינה על אחריות המשתמש בלבד !
במידה ונתקלתם באתר בקובץ נגוע, אנא הודיעו לנו על כך מיד !

קובץ מערך מותאם לקבוצה המקיימת שילוב פרטני    (67 KB)
הקובץץ מכיל ארבע פעולות העוסקות בארבע אספקטים של ילוב פרטני. מטרת המערך לספק כלים למדריכים המשלבים פרטני לעבודה עם החניך המשולב ועם החניכים ה"נורמטיביים". מומלץ להשתמש בפעולות כהכנה לקבלת חניכים משולבים אך ניתן גם להשתמש בהן לקבוצות קיימות.

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ מערכי הסברה-יום הנכה    (272 KB)
מערכי הסברה לציון היום הבין לאומילזכויות אנשים עם מגבלויות אשר יצוין ב3/12/08

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ פעולת הכירות    (48 KB)
פעולת הכירות מותאמת לחניכי צמי"ד

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ פעולת הסברה בנושא צמי"ד    (52 KB)
הפעולה נכתבה על ידי רז מתיתיהו וגל שחורי משבט פולג בתל מונד.

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ קורס צמי"ד 2010 יוצא לדרך!!!    (24 KB)
הנחיות לקראת קורס צמי"ד

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ חוק השויון    (32 KB)
הסברים בנושא חוק השוויון וחוק השילוב

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ דגשים למחנה הקיץ    (124 KB)
הקובץ מכיל דגשים למחנה הקיץ. על אילו דברים כדאי לחשוב ומה יש לעשות טרם היציאה למחנה.

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ טבלת- מערך פעולה    (38 KB)
טבלה עבור כתיבת מערך פעול מותאם לצמי"ד

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ מודל הדרכה למדריכי צמי"ד    (1,912 KB)
המודל המצורף נועד לסייע למדריכים לבנות מערכי פעילות ברמה גבוהה יותר, מאתגרים יותר ומסודרים יותר לחניכי צמי"ד. למודל ארבעה שלבים מרכזיים: חשיבה רעיונית לפני המערך, ניבוי בעיות, בניית הפעולה והערכת הפעילות.
מקוות שתעשו בו שימוש... בהצלחה!

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ מערך פעולה    (38 KB)
טבלה לכתיבת פעולה מותאמת לקבוצת צמ"ד

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ מערך פתיחה    (50 KB)
מערך פתיחה מותאם לחניכי צמי"ד

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ פלאייר וריאטי 2014    (155 KB)
פלאייר וריאטי 2014

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ פלייר הורים - וריאטי - 2015    (539 KB)
פלייר הורים - וריאטי - 2015

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ תקנון קבוצתי    (330 KB)
פעולה בנושא כתיבת תקנון קבוצתי מותאמת לחניכי צמי"ד

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ